Υποδομή που διευκολύνει την αναζήτηση & επανάχρηση της γνώσης

Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση

Διευκολύνοντας το άνοιγμα της δημόσιας πληροφορίας, αξιοποιώντας τα ανοικτά πρότυπα ως εργαλείο εξοικονόμησης πόρων

Υποστηρίζοντας την ανοικτή καινοτομία

Νομικές υπηρεσίες για το άνοιγμα της πληροφορίας

Επενδύοντας στην τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού